Mit bidrag til din forretning  ▪︎  Kontrolleret udvikling  ▪︎  Bliv ringet op

System. Struktur. Proces.

System, struktur og proces er byggesten i en moderne virksomhed.

Det kan lyde både kedeligt og svært, men er basale elementer i at drive forretning. Med orden i maskinrummet frigøres ressourcer til at drive forretning og have fokus på at arbejde med det, som giver værdi for virksomheden. En veldreven og kontrolleret virksomhed er mere værd end en, hvor tilfældigheder råder. 

Gevinsten ved at  professionalisere din virksomhed er øget effektivitet, profitabilitet og dermed udvikling af din virksomhed. 

Øget professionalisering er ofte et krav fra bank eller bestyrelse.

Jeg kan hjælpe dig med at bygge en effektiv organisation, herunder skabe de processer og strukturer der skal til, for at tage din forretning til næste niveau - Kort sagt: Vi kan i samarbejde gøre din virksomhed mere professionel.

Jeg brænder for at få en organisation sat i system. Min erfaring er, at med veldefinerede rammer for alle, klar retning og mål, skaber man de bedste betingelser for både medarbejdernes og virksomhedens udvikling.

En kollega i Hjem-IS/Nestlé ledergruppe udtalte i en diskussion:

Hanne, the challenge here is that you are so f....  ambitious - not only for yourself but for all of us!

Mit bidrag til din forretning

Lad os sammen finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig og din virksomhed. Jeg kan indgå som konsulent på timebasis, købes ind til et konkret projekt eller en given periode. Det kan også være at mit bidrag, som din sparringspartner, giver den største værdi.


Konsistens og kvalitet giver kontrolleret udvikling 

Din organisation

Det organisatoriske set-up er afgørende for succes, og må understøtte din virksomheds strategi, mål og visioner. Særligt i transformationer er det afgørende at organisationen tilpasses fremtiden. Jeg hjælper dig med at udarbejde den rette holdopstilling, at formalisere og dokumentere, så der sikres en kontrolleret udvikling.

Rollefordeling

Roller og ansvar må være afklaret, afstemt og kommunikeret til de involverede. Jeg ynder at sammenligne med et hold lilleput fodbolddrenge. Træneren aftaler med drengene, hvem der dækker hvilken plads på banen - om man er angreb eller forsvar. Det samme må gøres i en virksomhed, som vil være effektiv. Funktionsbeskrivelser med klare opgaver, ansvar og mandat giver tryghed for alle i organisationen.

Forventningsafstemning

Klart definerede og kommunikerede forventninger til den enkelte medarbejder, er grundlag for motivation og fokus på løsning af opgaven. Snitflader mellem funktioner og afdelinger skal afklares. Jeg har stor erfaring på dette område, og kan også hjælpe dig og din virksomhed.  

Lad mig hjælpe dig med at få styr på maskinrummet i din virksomhed.


Hør, hvad jeg kan gøre for netop din organisation

Samtalen er uforpligtende.
Al kontakt er naturligvis fortrolig.

http://